*

KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
[email protected]
www.archpoznan.pl

 

Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy, by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną. Jedną z nich jest powstanie w Poznaniu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Ośrodek ten został powołany do istnienia przez Archidiecezję Poznańską przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Punkt będzie do dyspozycji osób pełnoletnich z regionu zachodniej i północno zachodniej Polski.

Odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, będą gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla danej sytuacji działań. Będą też udzielali pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem, w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Udzielenie wsparcia i pomocy będzie podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie.
Tworzenie punktu konsultacyjnego poprzedzone zostało profesjonalnym przygotowaniem, w które włączyło się Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Funkcjonowanie punktu jest realizowane przy finansowym wsparciu Fundacji św. Józefa.

Regionalny punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Wieżowej 5.
Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00 – począwszy od 16 września br.
Telefon: 693 700 645
Adres mailowy: [email protected]
Więcej informacji: www.archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny
Osoby, które potrzebują wsparcia w tej materii, zapraszamy do Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Poznaniu.

Biskup Damian Bryl
Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 9 września 2020 roku