*

Oświadczenie Prowincjała o. Pawła Kozackiego i Klasztoru Poznańskiego dotyczące o. Pawła M.

1. W nawiązaniu do Komunikatu Braci Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu z 7 marca 2021 roku oraz wywiadów, które ukazały się w minionych dwóch tygodniach na temat przerażających działań, których miał się dopuścić ojciec Paweł M. [w toku postępowania kanonicznego przyjmujemy zasadę nieujawniania pełnych personaliów osoby oskarżonej], informuję, że jesteśmy jako Zakon zdeterminowani, by wyjaśnić sprawę do końca i umożliwić jej osądzenie zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego. Chcemy zrobić to w sposób jak najbardziej jawny i możliwie szybki.

2. Ciągle poznajemy nowe fakty z przeszłości ojca Pawła M., dlatego wszcząłem kanoniczny proces karny, a zebrane dokumenty zostaną w trybie pilnym wysłane do Rzymu do Kurii Generalnej Zakonu, a przez nią do Watykanu. W związku z tym jeszcze raz bardzo proszę i zachęcam, by osoby, które – w jakimkolwiek miejscu i czasie – doznały krzywdy ze strony ojca Pawła M., zgłosiły to nam: osobiście, telefonicznie lub mailowo.

3. Jesteśmy w kontakcie z organami ścigania, którym udzielamy wszelkich informacji.

4. Wszystkie znane nam osoby poszkodowane będą na bieżąco informowane o postępach w sprawie. Jesteśmy gotowi udzielić im wszelkiej pomocy, którą zechcą od nas przyjąć.

5. Do czasu zakończenia sprawy ojciec Paweł M. znajduje się w izolacji, w jednym z klasztorów, z zakazem jego opuszczenia oraz zakazem noszenia stroju zakonnego, sprawowania czynności kapłańskich i kontaktowania się z kimkolwiek z zewnątrz.

Paweł Kozacki OP
prowincjał

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele naszego klasztoru

Wstrząśnięci informacjami o skandalicznych zachowaniach naszego współbrata Pawła M. jakie w ostatnim czasie docierają do nas za pośrednictwem mediów oraz ze względu na to, że w latach 1989/96 Paweł M. był duszpasterzem w naszym poznańskim klasztorze, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy osoby, które w jakikolwiek sposób zostały przez niego skrzywdzone.
Jak się dziś boleśnie przekonujemy nie mamy pełniej wiedzy na temat pseudoduszpasterskiej działalności naszego współbrata.
Jako poznańscy dominikanie chcemy poznać prawdę, skonfrontować się z każdym złem i podjąć kroki przewidziane prawem kanonicznym i karnym.
Z troską myślimy o wszystkich pokrzywdzonych. Deklarujemy gotowość ich wysłuchania i stosowną pomoc, tak by zadośćuczynić popełnionemu złu.
Powierzając się miłosierdziu Bożemu i waszemu w duchu pokuty sprawować będziemy Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 15.00.

Bracia Dominikanie Poznań.

Kontakty:
Delegat prowincjała dominikanów ds. ochrony dzieci i młodzieży
Mirosław Sander OP
tel. kom. +48 535 142 884
e-mail: [email protected]
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym
Tomasz Gaj OP
tel. kom. +48 534 159 475
e-mail: [email protected]
pl. Dominikański 2
50-159 Wrocław

Przeor Klasztoru w Poznaniu
Michał Śliż OP
tel. kom.+48 694 684 838
e-mail: [email protected]
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań