Zapraszamy do odwiedzin strony

Magazyn Verbum to nowy projekt, który powstaje przy Duszpasterstwie Akademickim dominikanów w Poznaniu. Choć pozostaje on niezależny od duszpasterstwa, ma służyć środowisku akademickiemu skupiającemu się przy klasztorze dominikanów. Jest to platforma formacyjna, która pomaga w pogłębieniu wiary, jak również tworzeniu środowiska ludzi odpowiedzialnych za Kościół i społeczeństwo.

Adres strony: magazyn verbum