Artykuły: Tomasz Grabowski OP

Już niebawem rozpoczynamy także próby scholi i orkiestry przed Pasterką. Pierwsza próba odbędzie się w środę 1 grudnia o godzinie 19:00 w sali o. Jana Góry. Zapraszamy wszystkich chętnych chórzystów. Muzyków prosimy, by śledzili naszą stronę internetową, na której niebawem pojawią się informacje organizacyjne.